Hakkında Bilgi

Hakkında Bilgi,Ansiklopedik Bilgi

Kültür-Sanat

Euryanthe – Weber | Kültür,Sanat |

Euryanthe Opera Weber ,Euryanthe – Weber Euryanthe, Weber’in operası. 1823’te Berlin’de oynandı.

İkinci sınıf bir kadın şair olan Helmina von Chezy’nin librettosu, Weber’in de kattıklarıyla büsbütün ağırlaşmış, eserin German ülkeleri dışında tutulmasını engellemiştir.

Fakat müziğindeki zenginlik ve yenilikler alman lirik dramının doğmasına yolaçtı.

Marschner’in bütün eserleri ve özellikle Wagner’in Lohengrin operası eurvanthe’nin birer sonucudur.

Bir yanıt yazın