Hakkında Bilgi

Hakkında Bilgi,Ansiklopedik Bilgi

BiyografiTarih

Evrenosoğulları Kimdir | Osmanlı Tarihi |

Evrenosoğulları Ailesi ,Evrenosoğulları Kimdir Osmanlı devletine birçok akıncılar yetiştiren ve adını akıncı beyi Evrenos Gaziden alan aile.

Evrenosoğulları Ailesi

Evrenosoğullarının atası, Prangı lakabı ile anılan İsa Beydir. İsa Bey, Urana’ya bağlı Prangı köyünde şehit olunca ailenin başına Evrenos Gazi geçti.

Evrenos Beyin XV. yy. da sayısız kahramanlıklar gösteren Hızır Şah, İsa, Süleyman, Ali, Yakup, Barak ve Beyce adlı yedi oğlu vardı.

Evrenos Gazi, daha hayatta iken, oğlu Ali Bey, babasının ününe yaraşır başarılarla kendisini tanıttı. Ankara bozgunundan sonra Ali Bey, babasının isteği üzerine Musa Çelebi’nin hizmetine girdi.

Gene babasının öğütlerine uyarak Mehmed Çelebi ile de bağlantı kurdu. Mehmed Çelebi’nin Çatalca yakınlarında İnceyiz savaşında, Musa Çelebi’yi bozguna uğratmasında büyük yardımı oldu.

Düzmece Mustafa olayında, önce bu şehzadeyi tutarken, Murad II’den aldığı emirle, Ulubad köprüsünde Düzmece’yi bırakarak genç padişahın hizmetine girdi.

1430’da Selânik’in fethinde büyük yararlıklar gösteren Ali Bey 1432’den sonra, Macaristan ve Erdel üzerine batı ülkelerinde adını duyuran akınlar düzenledi.

1441’de Macaristan’da ilk defa Hermannstadt ve Meggyes şehirlerini yıktı.

Ali Bey bu seferden 70 bin esir ve pek çok ganimetle döndü.

Aynı yıl içinde Macarların Sırp despotundan aldıkları Belgrad kalesini 6 ay kuşattı.

Türk tarihinde ilk defa yapılan bu kuşatma diğer akıncı kollarının yenilmesi üzerine kaldırıldı.

Ali Beyin son seferi 1462’de Eflak üzerine oldu.

Ali Beyin, Evrenos, Şemseddin Ahmed ve Hüseyin adlı oğulları da akıncı beyleri olarak onun yanında görev aldılar.

Ahmed Bey 1478’de işkodra kuşatmasına katildi;

Evrenos Gazinin oğullarından biri de İsa Beydir.

Ergiri, Karlıeli sancakbeyliklerinde bulunan İsa Bey, 1428’de yaptığı bir Arnavutluk akınında Adriya kıyılarına inerek Mirdita beyi Ohion Castrota’ya boyun eğdirdi, dört oğlunu ve bu arada İskender Beyi Edirne sarayına gönderdi.

1444’te Niş savaşına katıldı. 1447’de Mora’ya yaptığı akın sırasında Gördis duvarlarını yıkarak Lakhedemonia’yı aldı.

1455’te ikinci Arnavutluk akınına başladı.

İskender Bey kumandasındaki 40 000 kişilik orduyu Berat önünde yendi.

Oriun başarısı, Napoli krallığının Arnavutluk’ta sağladığı üstünlüğü sarstı.

1464’te İsa Bey tekrar Mora’daki Korone kalesi üstüne yürüdü.

Bu akın altı yıl sürecek olan Osmanlı-Venedik savaşının başlangıcı oldu.

1479’da Ali Bey, Erdel akını dönüşünde Karlsburg civarında Kinizsi ve istvan’ın saldırısına uğradı.

Türkler bu savaşta başta İsa Bey olmak üzere birçok §ehit verdi.

İsa Beyin Vardar Yenice’sinde cami, imaret gibi hayır kurumlan vardır.

İsa Bey’in oğlu Mehmed Bey de sancakbeyliği ve akıncı başbuğluğu yaptı, ilbasan sancakbeyi iken 1502’de Dray kalesini Venediklilerden alarak türk topraklarına kattı.
Hızır Şay Beyin torunu Yusuf Bey ise, 1517’de Mısır seferine katıldı.
Kudüs sancağının ilk beyi oldu.
Evrenosoğulları kendileri gibi Rumeli’nin ünlü akıncı aileleri ile kız alıp verme yoluyla akrabalık kurdular.
Evrenosoğulları XVIII. yy .da Rumeli’de kurulan Evlâd-ı fatihan adlı yörük teşkilâtının zabitleri arasında ünlerini sürdürdüler.
Günümüze kadar gelen bu aile XIX.yy. da Osmanlı devletinde değişik görevler aldı.

Bir yanıt yazın