Hakkında Bilgi

Hakkında Bilgi,Ansiklopedik Bilgi

Biyografi

Fahreddin Acemi Efendi Kimdir,Hayatı | Biyografi |

Fahreddin Acemi Efendi (Acemi Efendi de denir), osmanlı şeyhülislâmı (öl. 1460).

Fahreddin Acemi Efendi Hayatı

Murad II ve Fatih Sultan Mehmed devrinde 30 yıl süreyle şeyhülislâmlık görevinde bulundu.

İlk osmanlı şeyhülislâmı Mehmed Şemseddin Fenarî’den sonra gelen ikinci osmanlı şeyhülislâmıdır.

Din konusunda derin bilgisine rağmen, bazı üzücü olayların çıkmasına sebep oldu.

Bir ara Fatih ile dostluğunu ilerleterek saraya giren Hurufîlerin yaktırılması için fetva verdiği söylenir.

Bir yanıt yazın