Fahrettin Altay Kimdir,Hayatı | Biyografi,Tarih |

Fahrettin Altay Kimdir (İşkodra 1880-İstanbul .1974).

Fahrettin Altay Kısaca Hayatı

Türk generali 1899 Yılında Harp okulunu, 1902’de Harp akademisini bitirdi.

Fahrettin Altay ,Türk generali 1899 Yılında Harp okulunu, 1902’de Harp akademisini bitirdi.

Birinci Dünya savaşında Çanakkale, Romanya ve Filistin cephelerinde görev aldı.

Kurtuluş savaşı başında, Konya’da XII. kolordu kumandanı idi.

Eskişehir-Kütahya savaşından sonra kurulan süvari kolordusu (V. kolordu) kumandanı oldu ve generalliğe yükseldi.

Bu süvari birliği 26 Ağustos 1922’de Büyük Taarruz başlamadan önce Ahır dağının sarp ve dar geçitlerinden düşman hatlarının gerisine inerek yunan çekilmesinin bozguna dönmesinde etkili oldu.

Başkumandanlık Meydan muharebesinden sonra da yunan ordusundan arta kalan birliklerin batıya doğru kovalanmasında aynı kolordu büyük hizmetler gördü ve 9 Eylül 1922’de Izmire ilk giren birlikler V. kolordu süvarileri oldu.

Fahrettin Altay, Türkiye Büyük Millet meclisinin birinci döneminde Mersin, ikinci döneminde de İzmir milletvekilliğine seçildi; fakat Atatürk’ün, kumandanların milletvekilliğinden çekilmelerini istemesi üzerine 31 ekim 1924’te milletvekilliğinden çekilerek ikinci ordu müfettişliğine tayin edildi.

1933-1943 Yılları arasında da Birinci ordu müfettişi oldu.

Eserleri: Türkiye İstiklâl Muharebatında Süvari Kolordusunun Harekâtı (1925, birçok yabancı dile çevrildi); İstiklâl Harbimizde Süvari Kolordusu (1949); İslâm Dini (1959).

Bir cevap yazın