Fahri Paşa Kimdir,Hayatı | Biyografi,Tarih |

Fahri Paşa Kimdir Türk tıp bilgini ve hekimi (İstanbul 1860-?, 1932).

özel öğrenim gördü.

İstanbul’da Askerî tıbbiyeyi bitirdi.

Berlin Tıp fakültesinde ihtisasını tamamladı.

Türkiye’ye döndükten sonra 20 yıl süre ile Askerî tıbbiyede ders verdi.

Fahri Paşa Eserleri 

Hıfzıssıhha; Hıfzı ssıhhat-ı Beşer; Hıfzıssıhhat-i Mevâşî (Hayvan Sağlığını Koruma); Siyam ve Erkân-ı Daire-i Din-i tslâm (Oruç ve İslâm Dininin Yol ve İlkeleri); İlm-i Meadin (Madenler İlmi)? ilm-ül-Arz (Jeoloji), Tıbb-ı Nebevi’den Tababet ve Hıfzıssıhha (Peygamberlerin Hekimliğinden, Hekimlik ve Sağlığı Koruma); Müdâvât-ı Sıhhiye (Sağlık Bakımı); Müntahabât-ı Sıhhiye (Sağlık Bilgilerinden Seçmeler); Kolera ve Tedavi-i Mukteziye (Kolera ve Gerekli Tedavisi); Hıfzıssıhhat-i tştigalât-ı Zihniye (Fikir Çalışmalarında Sağlığın Korunması). Ayrıca İşkodra Tarih-i Harbi adlı basılmış manzum bir kitabı da vardır.

Bir cevap yazın