Faik Paşa Kimdir,Hayatı

Faik Paşa Kimdir Türk kolordu kumandanı (?, 1876 – Kafkasya 1916).

Faik Paşa’nın Hayatı

Harbiyeyi bitirdi (1899).

Aynı yıl Sisam’da, yarbay rütbesiyle Debre’de görev yaptı (1909).

Üsküdar mutasarrıflığına getirildi (1911).

Balkan savaşında Birinci kolordu kurmay başkanı ve Birinci İşkodra fırkası kumandanıydı.

Savaş sonunda rütbesi albaylığa yükseltildi.

İstanbul Merkez kumandanlığına (1913) de general rütbesiyle kolordu kumandanlığına (1914) getirildi.

Birinci Dünya savaşında Kafkas cephesinde öldü.

Bir cevap yazın