Falih Rıfkı Atay Kimdir,Hayatı | Yazar Biyografileri |

Falih Rıfkı Atay Kimdir Türk yazarı ve gazetecisi (İstanbul 1894-1971).

Falih Rıfkı Atay Hayatı

Din adamlarından Hoca Hilmi Efendi’nin oğlu olan Fatih Rıfkı Atay, Mercan İdadesi’ni ve Darülfünun’un Edebiyat bölümünü bitirdi.

Sadaret ve Dahiliye kalemlerinde çalışıp (1913), Dahiliye Nazırı Talat Paşa’nın özel kalem müdürü olarak Bükreş’e gitti.

Falih Rıfkı Atay
Falih Rıfkı Atay,Türk yazarı ve gazetecisi (İstanbul 1894-1971)

Birinci Dünya Savaşı’nda yedeksubay olarak askere alınıp, Suriye cephesinde Cemal Paşa’nın özel kâtipliğini yaptı.

Cemal Paşa Bahriye nazırlığına getirilince İstanbul’da Bahriye Nezareti özel kalem müdür muavinliğine alındı (1917).

Savaştan sonra Kâzım Şinasi Dorsan, Necmettin Sadak, Ali Naci Karacan‘la birlikte çıkardıkları (1918) Akşam gazetesinde “Günün fıkraları” başlığı altında sürekli yazmaya başlayıp, Milli Mücadele’yi destekleyen tutumu yüzünden idamı istenerek divanı harbe verildiyse de, İnönü Zaferi kazanılınca kurtuldu.

Bolu ve Ankara milletvekilliğinde bulunup (1922-1950), Hâkimiyet-i Milliye, Milliyet ve Uius gazetelerinin başyazarlığını yaptı.

İlk yazısı Tecelli dergisinde çıkan (1911) Falih Rıfkı Atay, önce Fecri Ati, sonra ulusal edebiyat etkisinde şiirler de yayınlamış, bununla birlikte özellikle Tanin’de başladığı (1912) fıkra, makale, sohbet, röportaj türündeki düz yazılarıyla tanınarak, Atatürk devrimlerini ve batılılaşmayı savunan idealist bir düşünce savaşçısı olarak ün salmıştır.

Anı, söyleşi, derleme, gezi türlerinde cumhuriyet edebiyatının en başarılı örneklerini veren yazarlar arasında sayılır.

Türkçe’nin bütün inceliklerini taşıyan, yalın bir anlatım geliştirmiştir.

Anıları

Zeytindağı(1932; eklemelerle 5. bas. 1964), Atatürk’ün Bana Anlattıkları (1955), Mustafa Kemal’in Mütareke Defteri(1955), Çankaya (2 cilt, 1961; tek ciltte, 1969).Gezi: Faşist Roma, Kemalist Tiran, Kaybolmuş Makedonya (1930), Deniz Aşırı (1931), Moskova-Roma (1932), Gezerek Gördüklerim (1970).

Fıkralar: Eski Saat (1933), Niçin Kurtulmamak (1953), Kurtuluş (1966), Pazar Konuşmaları (1966).İnceleme: Başveren İnkılapçı (Ali Suavi’yle ilgili 1954), Babamız Atatürk (1955).

Bir cevap yazın