Hakkında Bilgi

Hakkında Bilgi,Ansiklopedik Bilgi

BiyografiTarih

Faruki Sami Paşa Kimdir,Hayatı | Biyografi,Tarih |

Faruki Sami Paşa Kimdir ,Türk generali (Bağdat 1861-Şam 1911).

Harp akademisini bitirdi (1886).

Uzun süre Berlin’de askerî ataşe olarak bulundu.

Yemen’deki askerî harekâta katıldı.

İkinci Meşrutiyetten sonra Zaptiye nazırlığına getirildi.

Bir ara Âyan üyeliğinde bulundu.

Harran Dürzîleri ayaklanmasını bastırmakla görevlendirilen ordunun kumandanlığını yaptı.

Bir yanıt yazın