Hakkında Bilgi

Hakkında Bilgi,Ansiklopedik Bilgi

Tarih

Farukiler Kimdir,Tarihi | Tarih Bilgileri |

Faruki cemaati ,Farukiler Kimdir  Hindistan’ın Handeş bölgesinde yaşayan ve Halife Ömer el-Faruk soyundan geldiklerini ileri süren bir müslüman hanedanı.

Farukilerin Tarihi

Bu hanedan soyunun, Hindistan’da Alâeddin Halci ile Muhammed bin Tuğluk’un emirlerinden Hancahan Farukî’nin oğlu Malik Râcâ’ya dayandığı, onun tarafından kurulduğu Söylenir.

Firûz Tuğluk, Handeş’te Malik Râcâ’ya bir malikâne verdi ve onu bu eyalete vali yaptı.

Firûz’un ölümünden sonra, devleti yıkılınca, Malik Râcâ bağımsızlığa kavuştu, ölümünden sonra yerine geçen oğlu Naşir Han, bağımsızlığını resmen ilân etti.

Yerini iyice sağlamlaştırarak küçük beyliğinde tam bir birlik ve bütünlük kurdu.

Asirgarh’ı ele geçirdi, Burhanpûr ilini başkent yaptı.

Ülkesini genişletmek, büyük bir devlet kurmak isteyen Naşir Han damadı Alâeddin Ahmed II’nin hükümdarlık ettiği, Dahkan’a saldırdı, fakat kesin bir yenilgiye uğradı; Handeş’in yakılıp yıkılmasını önleyemedi (1436 -1437).

Naşir Han ölünce yerine geçen büyük oğlu Miran Âdil Han I de kısa bir süre sonra öldürüldü (1441).

Boşalan tahta oğlu Miran Mübarek Han I çıktı.

Miran Mübarek Han I’in saltanat yılları sakin geçti, ölümünden sonra (1457) yerine Farukî devletinin en güçlü hükümdarı sayılan oğlu Malik Ayna (Adil II) geçti.

Yurdunu Gucarat devletine uydu olmaktan kurtarmak için var gücüyle çalıştı, fakat kesin bir başarıya ulaşamadı.

Gucarat devletinin başında bulunan Mahmud I onu, bütün geçmiş vergileri ödeyerek barış yapmak zorunda bıraktı.

Miran Mübarek Han I 1492 yılında devletini dilediği gibi bağımsızlığa kavuşturamadan öldü.

Yerini oğlu Davud Han aldı; o da 1508’de öldü.

Farukiler
Farukiler,Hindistan’ın Handeş bölgesinde yaşayan ve Halife Ömer el-Faruk soyundan geldiklerini ileri süren bir müslüman hanedanı.

Kısa bir iç savaştan sonra, ana tarafından Gucarat hükümdarı Mahmud I’in torunu olan, yeğeni Âdil Han III tahta çıktı.

Bunda büyük babasının çok yardımı oldu Adil Han IIl’ün 1520 yılında ölümünden sonra yerine gucaratlı bir prensesten doğan oğlu Miran Muhammed Şah geçti.

Handeş’te hükmünü başarıyla yürüttü, dayısı Bahadır Şah’ın Ölümünden sonra Gucarat tahtının vârisi olduğunu ileri sürdüyse de, Ahmedâbâd’a varmadan yolda öldü (1536), yerine geçen kardeşi Miran Mübarek Şah, Handeş’te otuz yıllık bir hükümdarlıktan sonra öldü (1566).

Onun da yerine, Miran Muhammed II adıyla büyük oğlu geçti.

On yıl sonra Miran Muhammed de ölünce oğlu Haşan, şah ilân edildi.

Bunun üzerine Muhammed I’in küçük kardeşi olan ve Ekber’in hizmetinde çalışan Râcâ Ali, hemen Agra’dan Handeş’e geldi.

Yeğenini tahttan indirdi, daha önce ailesine Gucarat sultanının verdiği şah unvanını almadı, Ekber’e bağlı bir kimse olarak tahta çıktı.

Hükümdarlığı boyunca Ekber’in Dahkan işlerine karışmasını önlemek istemesine rağmen bu konuda fazla başarı sağlayamadı.

Ahmednagar’daki geçimsizlik yüzünden Ekber’e başvurulunca işler bozuldu.

Bir aralık Ekber’e karşı koydu, fakat Ekber’in bir seferine katılmaktan kendini kurtaramadı.

Bu sefer sonunda ülkesinin Berar ve yöresi Ekber’in topraklarına katıldı.

Bunun üzerine Râcâ Ali, Berar’ı geri almak için Süheyl Han’a karşı, Ekber’in ordusunda, yaptığı Sonpat savaşında öldü (15%).

Yerine geçen oğlu Bahadır Han, bir devleti yönetme gücünden yoksun ve eğlenceye düşkün oluşu yüzünden babasının yolundan gidemedi.

Ekber’e karşı çıkmağa başladı.

On aylık bir direnmeden sonra Asirgârh düşünce Handeş de Ekber’in topraklarına katıldı (1599-1660).

Bahadır Han ise Lâhûr’da hapsedildi, sonunda öldü (1623-1624).

Farukîler zamanında kesin bir bağımsızlık kazanamayan Handeş, bazen Gucarat’ın, bazen de Malva’nın boyunduruğu altında veya onlara sıkı sıkıya bağlı kaldı.

Büsbütün ortadan kalkmayışı da, kendi gücünden çok, birbirini çekemeyen, her zaman aralarında kıskançlık, geçimsizlik bulunan Gucarat ile Malva devletinin anlaşamamaları yüzündendi.

Birbiriyle geçinemeyen iki devletin siyaseti Farukîler devletinin ayakta durmasını, görünüşte de olsa ayrı bir devlet olarak devam etmesini kolaylaştırdı.

Bir yanıt yazın