Hakkında Bilgi

Hakkında Bilgi,Ansiklopedik Bilgi

Tarih

Fatih Tetimmeleri Nedir | Osmanlı Tarihi |

Fatih Tetimmeleri Nedir ,Fatih tetimmeleri, Osmanlı imparatorluğunda yüksek öğrenim veren Sahnı Seman’ın ikinci (orta) derecedeki medreselerine verilen ad.

Fatih tetimmeleri sekiz medreseden meydana geliyordu.

Her tetimmede sekiz hücre, her hücrede üç talebe vardı.

Böylece sekiz tetimmedeki öğrencilerin sayısı 192 idi.

Yaptırılan öğrenime göre «iptidai «hariç» ve «iptidaî dahil» unvanını alırdı. «İptidaî hariç» (veya «hariç») medreseleri iptidaî (ilk), «iptidaî dahil» (veya «dahil») medreseleri idadî (orta) derecesindeydi.

Medrese öğrenimine «iptidaî hariç» ile başlanır, «iptidaî dahil»in bitirilmesinden sonra «Sahn»da öğrenim görülürdü.

Sahnı Seman’ı bitiren medrese öğrenimini tamamlamış olurdu.

Fatih tetimmelerinde öğrenim yapan öğrencilere günlük ihtiyaçlar dışında ayda 12 akçe ödenirdi.

Bir yanıt yazın