Hakkında Bilgi

Hakkında Bilgi,Ansiklopedik Bilgi

Biyografi

Fatma Aliye Hanım Kimdir,Hayatı | Biyografi |

 

Fatma Aliye Hanım Biyografisi, Fatma aliye hanım edebi kişiliği, Fatma Aliye Hanım Eserleri, Fatma Aliye Hanım Hayatı,Fatma Aliye Hanım Kimdir İlk Türk kadın yazarı (İstanbul 1862-1924).

Fatma Aliye Hanım Hayatı

Tarihçi Cevdet Paşanın kızı, özel öğrenim gördü.

İslâm felsefesi okudu.

Georges Ohnet’in Volonte (irade) adlı eserini Türkçeye çevirerek «Bir Kadın» imzasıyla yayınladı.

Roman, tarih ve felsefe ile ilgili eserler yazdı, toplumun baskısından çekindiği için başlangıçta «Mütercimei Meram» takma adını kullandı, ilk kadın yardım derneğinin kurucuları arasında yer aldı.

Fatma Aliye Hanım Eserleri

Muhadarat (roman, 1892); Nisvan-ı İslâm (Islâm Kadınları) [1892]; Refet (roman, 1898); Udî (roman, 1899); Taaddüd-i Zevcat (Mahmud Esat Efendinin aynı adlı eserine zeyl) [1899]; Teracim-i Ahval-i Felâsife (Felsefecilerin Biyografileri) [1900]; Ahmed Cevdet Paşa ve Zamanı (1916); Kosova Zaferi – Ankara Hezimeti (1915) v.d.

 

Bir yanıt yazın