Fazıl Ahmet Aykaç Kimdir | Yazar Biyografileri |

Fazıl Ahmet Aykaç Kimdir Fazıl Ahmet Aykaç, Türk şair ve yazarı (İstanbul 1884-1967).

Fazıl Ahmet Aykaç Hayatı

Orta öğrenimini Gümüşhane rüştiyesinde, Musul idadisinde, İstanbul Fransız lisesinde yaptı; bir süre Sanayii Nefise mektebi (Güzel Sanatlar akademisi) mimarlık bölümüne devam etti; derslerini mektupla takip ettiği Paris Siyasal Bilgiler fakültesini bitirdi.

Celâl Sahir’in yayımladığı Seyyare gazetesindeki başmakaleleri beğenilerek Darülmuallimin’e (Erkek öğretmen okulu) edebiyat ve felsefe öğretmeni tayin edildi (1910-1918).

Daha sonra Sanayii Nefise, İstanbul ve Galatasaray liselerinde yirmi yıla yakın öğretmenlik yaptı.

4. Seçim devresinde Elazığ milletvekili seçildi (1927).

Yazı hayatına Fecri Âti topluluğunda atıldı.

Çeşitli gazete ve dergilerde eğitime, psikoloji ve felsefeye dair yazılar yazdı.

Tanin’de tanınmış kimseleri hicveden, divan tarzında satirik şiirler neşretti ve daha çok bunlarla ün kazandı.

Fazıl Ahmet Aykaç Eserleri

Divançe-i Fazıl (aruz vezniyle şiirler, 1913); Harman Yolu (aruz ve hece vezniyle şiirler, 1919): Kırpıntı (1924); Şeytan Diyor ki (makale, sohbet ve mizah yazıları, 1927); Tarih Dersi (1928); Fazıl Ahmet (hitabe, şiir, hiciv ve seçme yazıları, 1934).

Bir cevap yazın