Fazıl Hüsnü Dağlarca Edebi Kişiliği ve Eserleri

Fazıl Hüsnü Dağlarca Edebi Kişiliği ve Eserleri,Piyade subayı olarak hizmet gördüğü ordudan, yüzbaşılığı sırasında istifa ederek ayrıldı (1950).

Fazıl Hüsnü Dağlarca Hayatı

Basın-Yayın ve Turizm Genel müdürlüğünde çalıştı (1952-1953); Çalışma bakanlığında iş müfettişliği yaptı (1953-1959).

İstanbul’da Kitap kitabevi’ni açtı (1959).

ilk kitabı Havaya Çizilen Dünya (1935) ile dikkati çekti.

Asıl ününü Çocuk ve Allah (1940) ile yaptı.

Yeni Türk edebiyatının değişik konularda en çok eser veren sairlerinden biri oldu.

Metafizik konuları, toplum meselelerini, Anadolu’nun gerçeklerini, geri kalmış ülkelerin bağımsızlık savaşlarını ele alan şiirler yazdı.

Kurtuluş savaşını konu edinen destanlar meydana getirdi:

Üç Şehitler Destanı (1949), İstiklâl Savaşı Samsun’dan Ankara’ya (1951), İstiklâl Savaşı inönüler- (1951), Delice Böcek (1957). Yedi Memetler (1964). Şiirleri İngilizceye (Our Vietnam War [Vietnam Savasımız, 1966]), Fransızcaya (Choix de Poemes [Seçilmiş Şiirler. 1958]), eston diline (Nelja Tuvaga Lınd [Dört Kanatlı Kuş, 1969]) v.b. çevrildi.

Sanat hayatı boyunca Dağlarca’nın şiirleri sürekli değişmeler gösterdi.

Yeni Türk şiirinin tabiat üstü konularıyla en çok ilgilenen temsilcilerindendir. Bunun yanında toplum gerçekleriyle de çok yakından ilgilendi.

Günlük olaylar, toplum meseleleri, iç ve dış siyaset konularını ele alan şiirler yazdı.

Resmi hizmetten ayrıldıktan sonra İstanbul’da önce Aksaray’da, sonra Vezneciler’de açtığı kitabevlerinin vitrinlerinde şiirlerini bir nevi duvar gazetesi şeklinde topluluklara sunarak sanatı geniş kitlelere iletmeyi başardı.

İlk eserlerinde hece veznini kullanan Dağlarca yeni şiirin gelişimine uyarak vezinsiz şiir yazmaya başladı.

Bununla birlikte kafiye ve söz sanatları bütün eserlerinde kullanıldığı unsurlardır.

Dağlarca, Çakır’ın Destanı ile Cumhuriyet Halk Partisi şiir yarışması üçüncülüğünü (1946),Asû ile Yeditepe şiir ödülünü (1955), Delice Böcek ile Türk Dil kurumu şiir ödülünü (1958), Pittsburg üniversitesinin (A.B.D.) Milletlerarası Şiir forumu (International Poetry forum) ödülünü (1968) kazandı.

içinde hiç yabancı kelime bulunmayan yazılarla aylık bir sanat dergisi (Türkçe [1960-1964], 43 sayı) çıkaran ve Türk Dil kurumunun yönetim kurulunda görevli olan Dağlarca birçok şiirinde kendi türettiği türkçe kelimeler kullandı ise de bu yeni sözler yaşama şansı kazanamadı.

Eserlerinden seçmeler Selected Poems adıyla Amerika’da basıldı (1969). Vietnam Körü (1970) adlı bir destan oyunu vardır.

Bütün eserlerinden yapılan seçmeler Yaşar Nabi Nayır’ın önsözüyle yayımlandı: Dört Kanatlı Kus (1970).

Hiroşima Atom Bombasının 25. Yılı adı altında üç dilden yayımladığı kitabında, bu konuyla ilgili şiirlerini topladı (1970).

Bir cevap yazın