Hakkında Bilgi

Hakkında Bilgi,Ansiklopedik Bilgi

BiyografiTarih

Feridun Ahmed Bey Kimdir,Hayatı | Biyografi,Tarih |

 

Feridun Ahmed Bey Biyografi, Feridun Ahmed Bey Eserleri, Feridun Ahmed Bey Hayatı
,Feridun Ahmed Bey Kimdir
 Osmanlı devlet adamı ve yazarlarından (?-İstanbul 1583).

Feridun Ahmed Bey Hayatı

Sokullu Mehmed Paşanın yanına kâtip (1552), sonra da divan kâtibi oldu.

Nahcivan seferine (1554) katıldı ve Sziget muhasarasında (1566) tanındı; reisülküttap, sonra nişancı oldu.

1575’te ünlü ve önemli eseri Feridun Bey Münşeatı diye tanınan Münşeat~üs-Selâtîn’i (Sultanların Yazıları) yeni hükümdar Murad III’e sundu.

10 Nisan 1576’da görevinden azledildi.

1577’de Semendre sancakbeyi oldu.

1582’de Rüstem Paşa ve Mihrimah Sultanın kızı Ayşe Sultan ile evlendi.

Feridun Ahmed Bey Eserleri

İstanbul’da iki defa basılmış olan (1848) ve (1858) ünlü eser Münşeat-üs-Selâtin Osmanlı devletinin kuruluşundan Murad III’ün tahta çıkışına kadar olan zaman içindeki “vesikaları toplar.

Her iki baskı sırasında bazı farklar vardır.

Aynı zamanda orijinalinde bulunmayan bazı ekler konmuştur, önemli bazı vesikaların başkalarından alındığı Mükrimin Halil , tarafından ortaya konmuştur.

Diğer eseri Zigetvar seferine ve Sokullu Mehmed Paşaya ve Selim II’nin ilk yıllarına ait olan, Nüz-het-ül-Esrar-ül-Ahyâr der Ahbar-ı Sefer-i Sigetvar (Zigetvar Seferi Haberlerinden En İyilerinden Esrarlar Bahçesi) dir.

Bu eser yazma halinde kütüphanelerde bulunmaktadır; üç nüshası bilinmektedir.

 

Bir yanıt yazın