Hakkında Bilgi

Hakkında Bilgi,Ansiklopedik Bilgi

Biyografi

Feridun Cemal Erkin Kimdir,Hayatı | Biyografi |

Feridun Cemal Erkin Biyografi, Feridun Cemal Erkin Hayatı,Feridun Cemal Erkin Kimdir Türk hariciyecisi ve devlet adamı (İst 1889-1980).

Feridun Cemal Erkin Hayatı

Galatasaray lisesini (1920), Paris Hukuk fakültesini (1925) bitirdi.

Feridun Cemal Erkin
Feridun Cemal Erkin, Türk hariciyecisi ve devlet adamı (İst 1889-1980).

Hariciyeciliğe Muhtelit Mübadele Komisyonu Türk Heyeti murahhasasında başkâtip olarak başladı (1925).

Londra’daki Türkiye büyükelçiliğine başkâtip olarak tayin edildi (1928), siyasî müşavirlik mümeyyizi oldu (1929).

Berlin’deki Türkiye büyükelçiliğine ortaelçi olarak gönderildi (1954).

başkonsolos olarak Beyrut’ta bulundu (1935).

Dışişleri Bakanlığı iktisat ve Ticaret dairesi şefliğine getirildi (1937).

Berlin başkonsolosu oldu (1938); Dışişleri Bakanlığı Birinci Daire genel müdürlüğü (1939), umumî kâtip birinci muavinliği (1942) yaptı ve umumî kâtipliğe getirildi (1945).

Büyükelçi olarak Roma (1947), Washington (1948), Madrid (1955) ve Paris’te (1957) bulundu, 1960’ta yüksek müşavirliğe getirildi; tekrar Londra büyükelçisi oldu (1962); bu görevinin devamı sırasında parlamento dışından dışişleri bakanı olarak kabineye girdi (1962).

Bakanlık görevi 3. koalisyon hükümetinin düşmesine kadar devam etti (29 şubat 1965).

1965 Seçimlerinde C.H.P. Ordu milletvekili seçildi; aynı parti safında girdiği 1969 seçimlerini kazanamadı ve bir süre sonra partiden istifa etti, daha sonra da Cumhurbaşkanlığı kontenjanından Senato üyesi oldu (1970).

Feridun Cemal Erkin Eserleri

Les Affaires Dardanelle (Boğazlar Meselesi) [1967] adlı bir eseri vardır.

Bir yanıt yazın