Hakkında Bilgi

Hakkında Bilgi,Ansiklopedik Bilgi

Biyografi

Feridun Fikri Düşünsel Kimdir,Hayatı | Biyografi |

Feridun Fikri Düşünsel Türk siyaset adamı (İstanbul 1882-Ankara 1958).

Feridun Fikri Düşünsel Hayatı

İstanbul Hukuk fakültesini bitirdikten (1914) sonra İstanbul’da bir süre avukatlık (1920), Paris Hukuk fakültesinde hukuk doktorası (1923) yaptı.

Türkiye’ye dönüşünde siyasete atıldı ve Dersim milletvekili seçildi (1923-1927).

Bu arada Terakkiperver Cumhuriyet fırkasına girmesi (1924) sebebiyle İstiklâl mahkemesine sevkedildi ise de beraat etti.

Parlamentoya ikinci defa C.H.P. millletrekili olarak Bingöl’den girdi (1939-1943); bu görevi sonraki devrede de devam etti 1943-1946).

Meclis başkan vekilliğine seçildi (1946).

Aynı yıl tekrarlanan seçimlerde vine Bingöl’den milletvekili oldu (1946-1950). ikinci defa Meclis başkan vekilliğine estirildi (1948-1950). C.H.P.’nin iktidardan düşmesi üzerine (1950) İstanbul’da avukatlığa döndü ve ölümüne kadar bu işle yetindi.

Bir yanıt yazın