Ferik Abdullah Paşa Kimdir,Hayatı | Biyografi,Tarih |

 

Ferik Abdullah Paşa Kimdir,Türk haritacısı (İstanbul ?-Erzurum 1874).

Ferik Abdullah Paşa Hayatı

Askerlik mesleğini seçti.

Abdülmecid’in emri üzerine, kurenadan Ragıb Beyefendi ile birlikte Bağdat’a gönderildi. Necef ve Kferbelâ’da bulunan Hz. Ali ve Hz. Hüseyin’e ait türbeler civarının menazır usulüyle haritasını ve mücessem resmini yaptı.

Eserlerini Padişaha verdikten sonra yüzbaşı oldu.

Mektebi Harbiye topografya hocası yardımcılığına tayin edildi.

Bu vazifede dört yıl kaldı. Moltke’nin çizdiği İstanbul, Bursa ve Edirne, Anadolu haritalarını taş üzerine yaparak, litografya usulüyle bastı.

1853’te binbaşı oldu. Kırım savaşına katıldı.

Dönüşte (1856), Bayazıt dolayındaki Kazlıgöl’ün sınırlarının tespitine memur oldu.

1861’de, Hanya kumandanlığında bulundu.

1864’te ferik oldu ve sonra Askeri şura üyeliğine getirildi.

4. Ordu başkanlığında vazifeli olarak Erzurum’da bulunduğu sırada öldü.

Bir cevap yazın