Ferruh Arsunar Kimdir,Hayatı | Biyografi |

Ferruh Arsunar Eserleri, Ferruh Arsunar Hayatı,Ferruh Arsunar Kimdir  Türk halk musikisi uzmanı ve folklorcu (İstanbul 1908-Ankara 1965).

Ferruh Arsunar Hayatı

Ferruh Arsunar
Ferruh Arsunar,Türk halk musikisi uzmanı ve folklorcu (İstanbul 1908-Ankara 1965)

ilk ve orta öğrenimini İstanbul, Adana ve Bağdat’da yaptı.

İstanbul konservatuvarından (Dârülelhan) 1923’te Doğu (Divan) müziği, 1941’de Batı (Sanat) müziği bölümlerini bitirdi.

Rauf Yekta’nın öğütleri üzerine Türk halk müziği alanında çalıştı.

İstanbul konservatuvarının 1926’dan sonra düzenlediği Halk türküleri derleme gezilerine katıldı, daha sonraki derlemelerini tamamen kendi çabasıyla yaptı, ölümünden sonra, hazır durumda olan dört eserini Ankara Devlet konservatuvarı, üçünü de Ankara Etnografya Müzesi müdürlüğü satın aldı.

Ferruh Arsunar Eserleri

Çeşitli dergilerde yayımladığı notalı halk türkülerinin dışında şu eserleri vardır: Elazığ Türküleri ve Oyun Havaları (1935); Anadolu’nun Pentatonik Melodileri Hakkında Birkaç Not (1937); Elazığ Bakır madeni Kazası Halk Türküleri (1937); Tunceli-Dersim Halk Türküleri ve Pentatonik (1937); Anadolu Halk Türkülerinden örnekler (1947-1948, 3 cilt); Türk Çocuk Oyunlarından örnekler (1955); Türkten Türküler (1958); Gaziantep Folkloru (1962); Köroğlu (1963); Türk Anadolu Halk Türküleri (1965).

Bir cevap yazın