Hakkında Bilgi

Hakkında Bilgi,Ansiklopedik Bilgi

Biyografi

Fethullah Arif Kimdir,Hayatı | Hattat Biyografileri |

Fethullah Arif Kimdir Türk şairi, ressamı ve hattatı (?-istanbul 1562).

Fethullah Arif Hayatı

Şiraz’lı Kâtip Derviş Çelebinin oğlu.

Asıl adı Fethullah, şiirde mahlası Arif’tir.

Arif ilk yıllarını Mısır’da geçirdikten sonra memleketi olan İran’a gitti, bir süre sonra İstanbul’a yerleşti.

Yazdığı farsça ve arapça şiirler Kanunî’nin dikkatini çekti ve bir süre sonra onun emriyle şehnameciliğe tayin edildi.

Bu görevdeyken Farsça bir Tevârih-i Âl-i Osman (Osmanlıların Tarihi) yazdı.

Bir nüshası İstanbul Şehir Müzesi kütüphanesi, Cevdet Bey kitapları arasındadır.

Bundan başka, Yavuz Sultan Selim’in savaşlarını anlatan ve öven Farsça 60 bin (bazı kaynaklara göre 80 bin) beyitlik bir Şehname yazdı.

Ayrıca, Hadım Süleyman Paşanın Hint seferine (1538) ait 2 bin beyitlik türkçe bir eseri ve bir de Divan’ı olduğu söylenir ama her ikisi de kayıptır.

Çağının ilimlerini bilen ve özellikle heyet ve hendesede yetki sahibi olan Arif, divanî tarz hattı güzel yazardı. Şiirlerinden bazıları tezkirelerde vardır.

Bir yanıt yazın