Hakkında Bilgi

Hakkında Bilgi,Ansiklopedik Bilgi

Biyografi

Filibeli Arif Efendi Kimdir | Hattat Biyografileri |

Filibeli Arif Efendi Hayatı, Filibeli Bakkal Arif Efendi,Filibeli Arif Efendi Kimdir Türk hattatı (Filibe 1830-İstanbul 1909).

Filibeli Arif Efendi Hayatı

Yazıya önce Filibe’de hattat Hafız İsmail Efendiden başladı İstanbul’a geldikten sonra devrin ünlü hattatlarından biri olan Şevki Efendiden ders gördü.

1883’te sülüs ve nesih’ten icazetname aldı.

İsteyenlere, dükkânında ve Nuruosmaniye camii avlusundaki meşkhane’de yazı öğretirdi.

Mekteplerde yazı hocalığı da yapmıştır.

Arif Efendi hat sanatında Şeyh Hamdullah ve Hafız Osman ile Râkım yolunda yürümüştür. (Bu üç sanatçı hat sanatında mektep [ekol] sahibi kimselerdir.) Sülüs ve celî sülüs ile nesih’teki kudreti bıraktığı eserlerden anlaşılır.

Birçok eseri arasında özellikle Şehzadebaşı camiinin Vefa tarafındaki kapısı üzerindeki Besmele’si için meşhur hattat Sami Efendi «Dünya kurulalı böyle celî bir besmele yazılmamıştır» demiştir.

Yetiştirdiği değerli hattatlar içinde özellikle Küçük Hamdi Efendi, Aziz Efendi ve Necmettin Okyay dikkate değer.

Bir yanıt yazın