Filibeli Mustafa Paşa Kimdir,Hayatı | Biyografi,Tarih |

Filibeli Mustafa Paşa

Türk devlet adamı (? – 1704).

Köprülü Fazıl Ahmed Paşanın himayesinde yetişti.

Trablusşam beylerbeyi oldu.

1702’de İstanbul’a getirilerek vezirlik rütbesiyle kubbe veziri oldu.

Sonra Şam valisi (1703) tayin edildi.

Bir cevap yazın