Firari Kara Mustafa Paşa Kimdir,Hayatı

Firari Kara Mustafa Paşa Türk kaptanıderyası (?-Basra 1671). Enderundan yetişti, 1643’te kubbealtı veziri oldu.

Bağdat, Halep ve Diyarbakır valiliği yaptı. Kaptanıderya ve Mısır valisi oldu.

1657’de azledildi. Sadrazam Köprülü Mehmed Paşanın kendisini öldürteceğini sanarak saklandı. (Firarî lakabı bu yüzden verildi.) Köprülü Mehmed Paşanın ölümünden sonra padişah tarafından affedildi.

Van, Rumeli, Şam, Anadolu ve Bağdat valiliklerinde bulundu. 1671’de Basra valiliğine tayin edildi ve bu görevdeyken öldü.

Bir cevap yazın