Friedrich Wöhler Kimdir,Hayatı | Bilim İnsanları |

Friedrich Wöhler Kimdir,Alman kimyacısı (Eschersheim, Frankfurt-am-Main yakınlan 1800 – Göttingen 1882).

Friedrich Wöhler Hayatı

1872’de potasyumun alüminyum klorür üzerindeki etkisinden hareket ederek, alüminyumu Friedrich Wöhlerve Bussy ile aynı zamanda berilyumu buldu; incelenmesine yetecek kadar bor elde etmeyi başardı.

1828’de ilk organik kimya sentezi olan üre sentezini gerçekleştirdi; gümüş siyanatı üzerindeki çalışmalarıyla, izomerinin bulunmasma yardımcı oldu.

1832’de Liebig ile birlikte, bazı tepkimeler

sırasında değişmeden kalan birtakım kimyasal köklerin varlığını ispatladı. Ayrıca benzoik . asit, kalsiyum karbür üstüne su etkisiyle asetilen hazırlanması (1862), siyanojenle oksalik asit elde edilmesi gibi konularda araştıtmalar yaptı.

Bir cevap yazın