Hakkında Bilgi

Hakkında Bilgi,Ansiklopedik Bilgi

Biyografi

Fuzulizade Fazlı Kimdir,Hayatı | Biyografi |

Fuzulizade Fazlı divan şairi (51. 1605). Fuzuli’nin oğlu.

Babasından ders aldı; şiir ve tasavvuf alanında ün kazandı, özellikle tarih düşürme ve muammada başarılı örnekler verdi.

Ruhi Bağdadî, tarih düşürme sanatındaki başarısını değerlendirerek kendisine zamanın tarihçisi adını vermiştir.

Bağdat valisi Murad Paşa tarafından 1569’da Kazımeyn minarelerinden birinin onarımı üzerine düşürdüğü tarih beyti oldukça ünlüdür.

Yine Murad Paşanın Bağdat’ta yaptırdığı Muradiye camiinin kitabesini yazdı.

Divan’ı vardır.

Ayrıca arapça ve farsça şiirler de yazdı.

Bir yanıt yazın