Hakkında Bilgi

Hakkında Bilgi,Ansiklopedik Bilgi

Biyografi

Gabriel Abraham Almond | Biyografi |

Biografi – Gabriel Abraham Almond,Gabriel Abraham Almond Siyaset bilimci (Rock İsland 1911). Yale. Princeton ve Stanford üniversitelerinde profesörlük yaptı.

Siyasal gelişme konusunda James Sö Coleman’la birlikte özgün ve Gabriel Abraham Almondkarmaşık bir tipoloji geliştirdi: The Politics of the Developing Areas (Gelişmekte Olan Bölgelerde Siyaset) [I960].

G. Bingham Porsell ile birlikte Comparative Politics: A Developmental Approach’u (Karşılaştırmalı Siyaset: Gelişmeci Bir Yaklaşım) [1966] yayınladı.

Tüm siyasal sistemler için, geleneksel ve çağdaş öğelerin yanyana varolduğu «Karışık kültür» kavramını ve bir sistemdeki bütün siyasal yapıların kültür ile karşılıklı bağımlılığı tezini ortaya attı.

Sivasal gelişme sürecinin evrenselliğine işaret etti. Son eseri: Political Derelopment (Siyasal Gelişme) .

Bir yanıt yazın