Hakkında Bilgi

Hakkında Bilgi,Ansiklopedik Bilgi

Biyografi

Gabriel Koenigs | Biyografi |

Gabriel Koenigs,(1858-1931) Fransız matematikçi. Besançon Fen Fakültesi Mekanik kürsüsünde (1883), daha sonra Toulouse Fen Fakültesi Analiz kürsüsünde (1885) ders vermekle görevlendirildi.

1886’da matematik dersi vermek göreviyle Sorbonne’a, aynı zamanda öğretim görevlisi olarak Ecole Normale Superieure’e tayin edildi.

1887’de College de France’ta yedek profesör, 1895’te Fen fakültesinde profesör oldu. Doğru geometrisi ve mekanikle, özellikle kinematik ve mekanizmalarla ilgili çalışmalar yaptı.

Sabit bir eksen veya nokta etrafındaki dönmeleri incelemek için, Darboux’nun bir teoremine göre gerçekleştirilen ve eklemli bir uzay sistemi vardımıyla bir düzlem bölgesi çizme imkanı veren bir planigraf tasarladı.

Daha sonra, eklemli bir sistemle, bir noktanın veya bir katı cismin hareketine koşulan bütün cebirsel şartları sağlamanın mümkün olduğunu gösterdi.

Sorbonne’da okuttuğu Leçons de Cinimatique (Kinematik Dersleri) [1897], mekaniğin ustaca bir açıklamasıdır.

İntroduction a une Theorie Nouvelle de s Mecanismes (Mekanizmaların Yeni Bir Teorisine Giriş)[1905] adlı eserinde, mekanikle ilgili araştırmalarının sonuçlarını verir.

Fakat Koenigs’in en önemli çalışması, termodinamik, motorlar ve deneyleme metotlarının bilimsel olarak teşkilatlanmasıyla ilgili çalışmalar yaptığı bir mekanik laboratuvarı kurmuş olmasıdır.

Bir yanıt yazın