Hakkında Bilgi

Hakkında Bilgi,Ansiklopedik Bilgi

Biyografi

Galip Ataç Kimdir,Hayatı | Yazar Biyografileri |

 

Doktor Galip Ataç Kimdir, Dr Galip Ataç, Galip Ataç Hayatı,Galip Ataç Kimdir,Türk doktoru, yazar (İstanbul 1880-Ankara 1947).

Galip Ataç Hayatı

Hammer’i dilimize çeviren Atâ Beyin büyük oğlu.

Fransa’da Montpellier Tıp fakültesinde sinir ve iç hastalıkları mütehassısı oldu, İstanbul Tıp fakültesinde görev aldı.

Birinci Dünya savaşında Medine, Amman ve Şam hastahanelerinde başhekimlik yaptı.

Galip Ataç
Galip Ataç ,Türk doktoru, yazar (İstanbul 1880-Ankara 1947).

1918 Mondros mütarekesinden sonra, İstanbul Tıp fakültesinde tıp tarihi okuttu.

Hudut ve Sahiller sıhhiye müdürü, Haydarpaşa hastahanesi başhekimi oldu.

Gazete (Vakit, Ulus) ve dergilerde çeşitli konularda yazılar yayınladı.

Ankara radyosu redaksiyon şefliği sırasında, «Evin Saati» ve «Posta Kutusu» gibi çok ilgi uyandıran programlar hazırladı. «Evin Saati» konuşmalarını kitap halinde yayınladı.

7. devrede İstanbul milletvekili seçildi; dört yıllık parlamento hayatından sonra tekrar aday gösterilmediğinden eski görevine döndü (1946).

Tıbbî Musahabeler, Hıfzısıhhat-i Asap (Sinir Sıhhatinin Korunması, İstanbul, 3. baskı, 1909).

İstanbul Dârülfünunu Tıp Fakültesi (İstanbul 1923).

Tıp Fakültesi (İstanbul 1923).

Tıp Tarihi (1. cilt, İstanbul 1925).

Evin Saati adlı telif ve Tıpta Deneyin Tedkikine Giriş (Claude Bernard’dan, 1934).

Pastör’ün Hayatı (René Valéry’den,1935).

Tarih Tedkiklerine Giriş (Langlois ve Seignobos’tan, 1937) adlı tercümeleri vardır.

 

Bir yanıt yazın