Gazi Hüsrev Bey Kimdir,Hayatı | Biyografi,Osmanlı Tarihi |

Gazi Hüsrev Bey Kimdir Gazi Hüsrev Bey,Sınır beyi (Serez 1480 – Saraybosna 1541). Babası II. Bayezid’in damadı Ferhad Bey, Adananda yapılan savaşta şehit düşmüştü (1485).

Gazi Hüsrev Bey Hayatı

Hüsrev Bey, sarayda öğrenim gördü.

Dayısı olan şehzade Mehmed, Kefe sancakbeyliğine tayin edilince Hüsrev Bey de birlikte gitti (1503).

Hattâ onun elçisi sıfatıyla Moskova’ya gönderildi.

Kanunî’nin Belgrad seferinde çok faal bir rol oynadı; Sava’nın karşı tarafında olan Zemlin kalesini ele geçirdi.

Belgrad’ın alınmasından sonra Bosna sancakbeyi tayin edildi (1521).

Bu görevde kaldığı 4 yıl içinde Knin, Skradin (1522), Ostrovica (1523) kalelerini aldı.

Yayça kalesi kuşatmasındaki (1525) başarısızlığı üzerine kısa bir süre Bosna valiliğinden alındı; fakat aynı yıl yeniden eski görevine getirildi.

Bu görevi sırasında Kanunî’nin seferlerine katıldığı gibi, yalnız olarak da fetihlerde bulundu.

Mohaç savaşına (1526), bosna sipahileri ve on bine yakın, «deli» adı verilen süvari kuvvetleri ile katıldı.

Sancakbeyi Bali Bey ile birlikte düşmanı içeriye çekerek arkadan vurdu.

Mohaç zaferinden sonra Bosna, Dalmaçya, Slavoniya ve Hırvatistan’da askerî önemi olan kaleleri, bu arada Obrovac kalesini (1527) daha sonra da Yayça ve Banyaluka’yı aldı (1528).

Osmanlıların macar kralı yaptığı Zapolya’ya karşı çıkan Ferdinand’ın Budin’e gönderdiği kuvvetlere karşı sınırları büyük başarı ile korudu, iki yıldan fazla Semendre sancak beyliği yaptı (1533-1536).

Tekrar Bosna sancakbeyliğine geldi; ömrünün sonuna kadar bu görevde kaldı.

Yahya paşa oğlu Mehmed Bey ile birlikte Slavoniya’da Poiega ve yöresini fethetti (1536).

Hüsrev Beyin kethüdası Murad Bey Klis’i Ferdinand’dan aldı ve sancakbeyi oldu (1537).

Trogir, Nadin, Dubica, Vrana kalelerini (1538) ve Siny kalesini aldı (1539).

Bu fetihler, daha çok eski kethüdası Murad Bey tarafından yapıldı.

Çünkü bu sırada Hüsrev Bey Sarayevo’da (Saraybosna) adını yaşatacak eserler meydana getirmekle meşguldü.

Şehrin kültür ve ticaret gelişmesini sağlamak için şehrin ortasında yaptırdığı Gazi hüsrevbey medresesi (Kurşunlumedrese) yıllarca bilgi ve kültür ocağı halinde yaşadı.

Halk tarafından çok sevilen, âdil bir kimse idi.

Bir cevap yazın