Gedik Ahmed Paşa Kimdir | Biyografi,Tarih |

Gedik Ahmed Paşa Kimdir  Osmanlı sadrazamı (Sırbistan, ?-Edirne 1482).

Gedik Ahmed Paşa Hayatı

Murad II’nin sarayına iç oğlanı olarak alındı, Fatih Sultan Mehmed zamanında Rum (Anadolu) beyler beyi oldu.

Gedik Ahmed Paşa Osmanlı sadrazamı (Sırbistan, ?-Edirne 1482)

1470’te vezir tayin olununcaya kadar Anadolu beylerbeyliğini muhafaza etti.

İlk defa 1461’de Akkoyunluları yenerek Koyulhisar’ı aldı ve böylece kendini tanıttı.

1469-1472 arasında Karamaneli’nin dağlık bölgelerini ve 1471’de Alâiye dahil olmak üzere, sahil kısmını, 1472’de Silifke, Mokan, Korikos, Alâiye kalelerini zaptetti.

Uzun Hasan’a karşı kazanılan zaferde önemli rol oynadı.

Daha sonra İçel’de Karaman beylerine kargı çarpıştı, bu arada Silifke ve Minan’ı ele geçirdi (1473-1474).

O sırada ikinci vezir idi, Mahmud Paşa idam edilince birinci vezir oldu (1474).

Kırım’a, Cenevizlilere karşı gönderildi.

1475 Haziranında Kefe’yi ele geçirdi, orada hapisten kurtardığı Mengli Giray ile Osmanlı hâkimiyetini kabul ettiğine dair bir antlaşma yaptı.

1477’de Fatih Mehmed’in Arnavutluk’ta Işkodra’ya yapacağı sefere muhalefet etmesi üzerine azledilerek Rumelihisarı’na hapsedildi.

1478’de serbest bırakıldı ve donanma kaptanı tayin edildi.

1479’da Kefalonya, Zanta, Santamavra’yı ele geçirdi.

1480’de Napoli krallığına dahil Otranto’yu zaptetti, fakat yeni tahta çıkan Bayezid II tarafından geri çağırıldı.

Bayezid ve Cem Sultan arasındaki mücadelede Bayezid’in tahtı ele geçirmesinde en önemli rolü o oynadı.

Cem’i yakalayamaması Bayezid’in ondan şüphelenmesine ve hapsedilmesine sebep oldu.

Cem’in ikinci teşebbüsünde de başarı kazanamaması üzerine kendini kuvvetli hisseden Bayezid, Edirne’de bir ziyafette (18 aralık 1482) Gedik Ahmed Paşayı öldürttü.

İstanbul’da, bugün adını taşıyan semtte vs Afyon’da  külliyesi vardır.

Bir cevap yazın