Hakkında Bilgi

Hakkında Bilgi,Ansiklopedik Bilgi

Genel

1-) Gemi Vanası Nedir 2-) Gemi Vanası Çeşitleri Nelerdir ?

Gemi Vanası Nedir ?

Gemi vanası, gemilerde su, hava, yağ, yakıt gibi akışkanların akışını kontrol etmek için kullanılan bir cihazdır. Gemi vanaları, geminin birçok sistemine dahil edilir ve geminin güvenliği, verimliliği ve performansı için çok önemlidir.

Gemi vanalarının çalışması, valf gövdesi içinde bulunan bir parçanın (disk, küre, piston gibi) akışkanın geçişine izin veren veya engelleyen bir deliği açması veya kapatması şeklindedir.

Bu parça, elle bir kolu veya çarkı çevirerek veya otomatik olarak bir motorla hareket ettirilir. Valfin açık veya kapalı olduğunu gösteren bir işaret de olabilir.

Gemi vanaları, gemilerde akışkanların akışını kontrol etmek için kullanılan cihazlardır. Gemi vanaları, geminin güvenliği, verimliliği ve performansı için çok önemlidir. Gemi vanalarının çeşitleri, çalışma prensipleri, seçimi, kullanımı ve bakımı hakkında bilgi sahibi olmak için bu yazıyı okumaya devam edin.

Gemi vanalarının çeşitleri vardır. Bunlardan bazıları şunlardır:

Gemi Vanası Çeşitleri Nelerdir ?

  • Glob vana: Disk şeklindeki parçası ile akışkanın yönünü değiştirir ve akışını tamamen veya kısmen keser. Akışkanın yönünü değiştirdiği için basınç kaybına neden olur. Akışı kısmen kesmek için uygun bir vana çeşididir. Glob vana, akışkanın akış yönünü 90 derece değiştiren gönye tipi glob vana olarak da bulunabilir.
  • Küresel vana: Küre şeklindeki parçası ile akışkanın akışını tamamen açar veya kapatır. Akışkanın yönünü değiştirmediği için basınç kaybına neden olmaz. Akışı kısmen kesmek için uygun değildir. Küresel vana, akışkanın akış yönünü 90 derece değiştiren üç yollu küresel vana olarak da bulunabilir.
  • Kelebek vana: Disk şeklindeki parçası ile akışkanın akışını tamamen veya kısmen keser. Glob vanaya göre daha az yer kaplar ve daha hafiftir. Basınç kaybına neden olur. Kelebek vana, akışkanın akış yönünü 90 derece değiştiren üç yollu kelebek vana olarak da bulunabilir.
  • Çekvalf: Akışkanın sadece tek yönde akmasına izin verir ve ters yöndeki akışı engeller. Pompa sistemlerinde geri akışı önlemek için kullanılır. Kendiliğinden çalışır ve kumanda edilemez. Çekvalf, yaylı çekvalf, salmastra çekvalf, diskli çekvalf gibi farklı tiplerde bulunabilir.
  • Emniyet ventili: Basınçlı sistemlerde aşırı basınç durumunda basıncı tahliye ederek sistem güvenliğini sağlar. Önceden ayarlanan bir basınca ulaşıldığında valf açılır. Emniyet ventili, yaylı emniyet ventili, ağırlıklı emniyet ventili, pilotlu emniyet ventili gibi farklı tiplerde bulunabilir.
gemi vanası
gemi vanası

Gemi vanalarının seçimi, kullanımı ve bakımı çok önemlidir. Gemi vanalarının seçiminde dikkat edilmesi gereken bazı noktalar şunlardır:

Akışkan tipi: Akışkanın özellikleri valf malzemesi, tipi ve boyutu üzerinde etkilidir. Örneğin, paslanmaz çelik veya bronz gibi malzemeler tuzlu su için tercih edilir.
Akışkan debisi: Akışkanın debisi valf boyutu ve tipi üzerinde etkilidir. Örneğin, yüksek debili akışkanlar için tam geçişli vanalar tercih edilir.
Akış kontrolü: Akışkanın akışını tamamen veya kısmen kesmek veya yönlendirmek isteniyorsa buna uygun valf tipi seçilmelidir.
Sistem basıncı: Sistemdeki basınç valf malzemesi, tipi ve boyutu üzerinde etkilidir. Örneğin, yüksek basınçlı sistemler için daha sağlam ve dayanıklı valfler tercih edilir.
Sistem sıcaklığı: Sistemdeki sıcaklık valf malzemesi, tipi ve boyutu üzerinde etkilidir. Örneğin, yüksek sıcaklıklı sistemler için ısıya dayanıklı valfler tercih edilir.
Gemi vanalarının kullanımında dikkat edilmesi gereken bazı noktalar şunlardır:

Vana konumu: Vana konumu akışkanın akışını belirler. Vana konumu işareti ile kontrol edilmelidir. Vana konumu değiştirilirken yavaş ve dikkatli olunmalıdır. Valf çok sıkı veya çok gevşek kapatılmamalıdır.
Vana kumandası: Vana kumandası valfin açılmasını veya kapatılmasını sağlar. Vana kumandası doğru şekilde çalıştığından emin olunmalıdır. Vana kumandasında arıza olması durumunda acil durum prosedürleri uygulanmalıdır.
Vana bakımı: Vana bakımı valfin performansını ve ömrünü arttırır. Vana bakımı periyodik olarak yapılmalıdır. Vana bakımında uygun malzeme, alet ve ekipman kullanılmalıdır. Vana bakımında güvenlik kurallarına uyulmalıdır.,

Gemi vanalarının çalışması, valf gövdesi içinde bulunan bir parçanın (disk, küre, piston gibi) akışkanın geçişine izin veren veya engelleyen bir deliği açması veya kapatması şeklindedir. Bu parça, elle bir kolu veya çarkı çevirerek veya otomatik olarak bir motorla hareket ettirilir. Valfin açık veya kapalı olduğunu gösteren bir işaret de olabilir.

 

Jıs Vana Nedir ?

Kelebek Vana Nasıl Kullanılır

1-) Kelebek Vana Nedir ? 2-) Kelebek Vana Nasıl Çalışır ? 3-) Kelebek vana çeşitleri nelerdir ?

Gemi Vanası Nedir ?