George Herbert Mead Kimdir,Hayatı

George Herbert Mead Kimdir,Amerikan filozofu ve psikologu (Hadley, Massachusetts 1863 – Chicago, illinois 1931).

George Herbert Mead Hayatı

George Herbert Mead Kimdir
George Herbert Mead,Amerikan filozofu ve psikologu (Hadley, Massachusetts 1863 – Chicago, illinois 1931).

1883’te Oberlin College’i bitirdi.

Dört yıl süreyle öğretmenlik yaptıktan sonra, Harvard üniversitesinde felsefe okudu.

1889-1891 Arasında Leipzig ve Berlin üniversitelerinde Hegel felsefesinin etkisi altında kaldı.

Fakat daha sonra, John Dewey gibi pragmatizme yöneldi.

1891 – 1893 Arasında Michigan ve 1893’ten ölümüne kadar Chicago üniversitelerinde profesörlük yaptı.

Deneme ve makaleleri yanında, konuşmaları ve dersleri ile büyük etki yaptı, ölümünden sonra, öğrencileri ders notlarından yararlanarak dört kitap meydana getirdiler.

Mead, bilimsel ve deneysel bir sosyal psikoloji kurmaya ve evrimci biyolojinin olgularından hareket ederek, insan zihninin, kişililiğinin ve bilincinin nasıl ortaya çıktığını açıklamaya çalıştı.

Düşüncesi başlıca iki temele dayanır

1. zihinsel olgular, bilimsel gözleme açık olmayan şeylere dayanmaksızın, davranış psikolojisi açısından açıklanabilir.

2. yepyeni olaylar evrimci süreç sırasında meydana çıkar.

Bunlarsa sadece geçmişteki sebeplere dayanılarak açıklanamazlar.

Mead, insan davranışını her zaman sosyal bir bütün içinde ele aldı.

Bu metodu, günlük konuşmada ve bütün haberleşme dünyasında kişiliğin nasıl ortaya çıktığını ve düşünceleri yansıtan gücün nasıl geliştiğini bulmasında yardımcı oldu.

Bir cevap yazın