Georges Sorel Kimdir?

Georges Sorel Kimdir,Fransız yazarı (Cherbourg 1847-Boulogne-sur-Seine 1922).

Ecole Polytechnique’te okudu, yirmi iki yıl mühendislik yaptı, işçileri yakından tanıdı ve işçilerin manevî bakımdan, çökmüş ve bozulmuş saydığı burjuva seçkinlerinden daha üstün olduklarını gördü.

Marx’ı, Proudhon’u, Bergson’u, Croce’yi. W. James’i, Nietzsche’yi okudu; işçi sınıfının iktidara geçmesi için gerekli şartlarını belirtti. Ona göre bu sınıf, parlamenterlerle ve aydınlarla uzlaşmaksızın, kendi medeniyetini kurma yolunda mücadeleye girişmelidir.

İşçi sınıfı, sınıf kavgasını kesintisiz ve dolaysız bir eylemde sürdürerek şiddete başvuracaktır. Sorel bu anlayışını Mouvemerıt Socialiste (Sosyalist Hareket) gibi dergilerde yayımladığı makalelerini biraraya getiren Reflexions sur la Violeııce (Şiddet Üstüne Düşünceler) [1908] adlı eserinde ortaya koydu.

Şiddetin sürekli olarak uygulanması yolundaki görüşü, her türlü eylemde bir mitosun zorunluluğuna inanışı ve reformcu demokratlara yönelttiği tenkitler, XX. yy. başlarında birçok aydını etkiledi; Lenin ve Mussolini gibi apayrı insanların yetişmesinde kesin bir rol oynadı.

Başlıca eserleri: La Ruine du Monde Antique (İlkçağ Dünyasının Yıkılışı) [1898]; Les lllusions du Progres (Gelişme Kuruntuları) [1908]; Materiaux d’une The-orie du Proletariat (Bir Proletarya Teorisi İçin Malzeme).

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir