Hakkında Bilgi

Hakkında Bilgi,Ansiklopedik Bilgi

Biyografi

Giacomo Leopardi Hayatı | Biyografi |

Giacomo Leopardi Hayatı Yunancadan tercümeler yaptı ve birçok bilimsel eser yazdı.

Ana babasının sertliği ve kuruluğu, «çılgınca ve ümitsizce» çalışmalara sığınmasına yol açtı; bu arada sağlığını kaybetti.

Yirmi yaşında yarı kör, çeşitli hastalıklar yüzünden sıkıntı içindeydi.

Büyük bir buhran geçirdi: kendini diğer gençlerden farklı hissediyordu; aşk ondan kaçıyordu.

Büyük bir manevî yalnızlık, tanrıtanımazlığın sıkıntıları ve derin bir ümitsizlik içinde bunalıyordu.

1818’de All’italia (İtalya’ya) şiirini yazdı, bu eserde kahramanlık hülyalarını anlattı; kaçmaya çalıştı ama babası tarafından yakalandı.

Bununla birlikte sonraki yıllarda Leopardi, hiç bir yerde yerleşmeksizin İtalya’yı boydan boya dolaşmaya başladı: Roma’da (1822), Milano’da (1825), Pisa’da, Bologna’da, 1826-1828 arası Floransa’da yaşadı.

1831 İhtilâli onu Bologna Kurucu meclisine Marche mebusu olarak gönderdi.

Liberal harekete olan bütün güvenini kaybederek bu görevi reddetti.

Daha o sıralarda şüpheci, hayattan uzaklaşmış, evren hiçliğinin üzgün seyrine dalmıştı.

1833’ten 1837 ye kadar Napoli’de, dostu A. Ranieri’nin yanında kaldı ve orada öldü. Fuorigrotta’da gömülüdür.

Giacomo Leopardi Eserleri

Nesir eseri, acı tecrübelerini aktardığı kısa vecizelerden meydana gelen yoğun, küçük bir Pensieri (Düşünceler) kitabı, çoğunlukla hayalî diyaloglardan kurulu olan Prose Morali (Ahlakî Nesir), Zibaldone ve Epistolario’ dur (Mektuplar).

Güçlü ve billûrsu üslûbu bu eserlerde hemen de mutlak bir ümitsizlik felsefesini dile getirir.

Ama Leopardi’nin dünyaya yayılan ününü 1824-1835 arası yayınlanan Canti (Lirik Şiirler) sağladı.

Üzüntüsü, şüpheciliği, sıkıntısı, acısıyla Leopardi romantikleri hatırlatır, ama açık, aydınlık biçimi, özlülüğü, duyguların akışım frenleyen çekingenliğiyle de bir klasiktir.

İlk şiirlerinde (Sopra il Monumento di Dante [Dante’nin Anıtı Üstüne], AU’îtalia [İtalya’ya], L’înfinito [Sonsuzluk]) henüz ahlâkî ve yurtsever bir ilhamla canlanmıştır.

Daha sonra italyanlara has bu gelenekten ayrılır ve kişisel düşüncelerin içine kapanır.

Hemen daima doğduğu toprakları anlatır.

Çocukluğunun ışık saçan hatıralarıyla şimdiki hayatının ümitleri ve hiçliğinin karşılaştırılması ona ölümsüz şiirler ilham etti.

Horlanmış ve baskı altına alınmış coşkunluğu, tutkulu ve münzevî çekingenliğiyle Leopardi, şiirlerinde sade ve yüce bir mükemmelliğe erişir.

Böylece Ricordanze’lerden (Hatıralar), La Quiete Dopo La Tempesta’ya, (Fırtınar dan Sonra Sükûn) [1829] ulaşır.

Daha sonra kötümserliğin hâkim olduğu şiirler ve özellikle iki şaheser yazdı: gece, yalnız çobanın ölümsüz yakınmalarını yansıtan Canto Notturno (Gece Şarkısı) [1831] ve La Ginestra (Katırtırnağı) [1836].

Hükmedilmiş ıstırabın şairi Leopardi, İtalyan edebiyatının büyük ustalarından biridir.

Bir yanıt yazın