Hakkında Bilgi

Hakkında Bilgi,Ansiklopedik Bilgi

Biyografi

Giordano Bruno Kimdir,Hayatı,Eserleri | Yazar Biyografileri |

Giordano Bruno Kimdir İtalyan düşünürü ve yazarı (Nola, Napoli krallığı 1548-Roma 1600).

Giordano Bruno’nun Hayatı

Soylu bir aileden olduğu için Napoli’nin edebiyat ve felsefe çevreleriyle kolaylıkla ilişki kurdu.

On yedi Giordano Brunoyaşında Napoli’de dominiken manastırına girdi, on üç yıl süreyle Tommaso teolojisini inceledi, ayrıca bütün modern ve eski filozofları da okudu.

Herakleitos ve Demokritos’un etkisinde kaldı, Roma’da 1576 yılında mezhep sapkınlığı yüzünden hakkında bir dava açıldı.

Fikirlerinde ısrar etti, Cenevre’ye kaçtı.

Fakat orada da Calvin’in serbest düşünceye karşı sert tutumunu beğenmedi, bir akademi profesörüyle kalem tartışmalarına girişti, Cenevre’den de ayrılmak zorunda kaldı, önce Toulouse’a, sonra Paris’e gitti ve Henri III’e adadığı De Umbris İdearum (1582) adlı ilk eserini yayımladı.

Bu eser Sorbonne’da bir kürsü teklif edilmesine yol açtı.

1583’te Londra’ya gitti, verdiği dersler teoloji bilginlerini kuşkulandırdı.

Paris’e dönünce, üniversitedeki Aristoteles’çilerle kalem tartışması yaptı, Acrotismus Camoeracensis’i yazdı.

Almanya’da Luther’ciler tarafından çok iyi karşılandı: Wittenberg, Prag, Helmstadt ve Frankfurt’ta ders verdi, latince yazdığı eserlerini yayımladı.

Fakat Prag’da Calvin’cileri çileden çıkardı (1588).

Giovanni Mocenigo’nun davetlisi olarak Venedik’e gitti, Andrea Morosini’nin çok canlı bir aydınlar merkezi olan kitabevinde Galileo ve Şarpi ile sık sık görüştü.

Bruno, dehasını meydana getiren güçlü bilgiyi nasıl elde ettiğine dair sırrı kendisine vermediği gerekçesiyle Mocenigo tarafından kiliseye teslim edildi, işkencelere rağmen Bruno iddia ve düşüncelerinden vazgeçmedi, diri diri yakıldı.

Bruno panteist yeni Platon’culuktan hareket ederek Aristoteles doktrinini eleştirdikten sonra, Copernicus prensiplerinin uygulanma alanını çok genişletti ve düşüncenin üstün amacı olarak dünya hakkındaki bilgilerin akıl ve deney üzerine temellenmesi fikrini savundu.

Dogma düşmanı diyalektikçi bir düşünürdü.

Katoliklerin de Protestanların da hoşuna gitmedi.

Herder ve Hegel onu modern eleştirici düşüncenin kurucularından biri olarak sayarlar.

Hararetli bir araştırma susuzluğuyle dolup taşan eserleri kiliseye ve çağının düşünce ve âdetlerine karşı yazılmış tartışma veya yergi kitaplarıdır.

Giordano Bruno Eserleri

Lo Spaccio Della Bestia Trionfante (Galip Hayvanın Kovuluşu), De la Causa, Principio ed Uno (Sebep, İlke ve Tek’lik Üstüne), Del’infinito, Universo e Mondi (Sonsuzluk, Evren ve Dünyalar Üstüne).

Bu üç eseriyle birlikte 1584’te yayımlanan ve içinde bilgiçlere yönetilmiş ağır yergiler bulunan bir diyalogla (Cena delle Ceneri [Küllerin Yemeği]) Gli Eroici Furori (Cesur öfkeler) [1585] adlı bir kitabı daha vardır.

Bir yanıt yazın