Hakkında Bilgi

Hakkında Bilgi,Ansiklopedik Bilgi

Biyografi

Giovanni Papini Kimdir,Hayatı,Eserleri | Biyografi |

Giovanni Papini Biyografi, Giovanni Papini Hayatı,Giovanni Papini Kimdir İtalyan yazarı (Floransa 1881 – 1956).

Giovanni Papini Hayatı

Kendi kendini yetiştirdi, ateşli, kırıcı ve aykırı düşünceli bir polemikçiydi. Birçok öneli topluluk ve dergi kurdu: Leonardo (1903-1907), L’Anini a (1911), La Voce (1912), Lacerba (1913-1914).

Birçok çelişik teoriyi benimseyip bıraktıktan sonra, gösterişli bir şekilde Katolikliğe geçti. Ama kendi düşünce tarzına ters düşen nazariye veya insanlara karşı kavgacı tutumunu değiştirmedi.

Giovanni Papini Eserleri

İl Tragico Quotidiano (Günlük Trajedi) [1906]; İl Crepussulo dei Filosofi (Filozofların Çöküşü) [1906]; otobiyografik bir eser olan Un Uomo Finito (Bitik Bir Adam) [1912]; Buffonate (Soytarılıklar) [1914]; Carducci (1918); Giomt di Festa (Bayram Günleri) [1918]; Testimonianze (Tanıklıklar) [1918]; Katolikliğe dönüşünü belgeleyen Storia idi Cristo (İsa’nın Hayatı) [1912]; L’Esperienza Futurista (Fütürist Ümit) [1920]; G. Giuliotti ile hazırladığı İl Dizinario dellUomo Salvatico (Vahşî Adamın Lügati) [1923]; Pane e Fino (Ekmek ve Şarap) [1926], çağdaş kültürü yeren Gog (1931). Papini, Storia delta Letteratura ltaliana (İtalyan Edebiyatı Tarihi) [1937] adlı eserinde taraf tutmaktan kurtulamamıştır. II Diavolo (Şeytan) [1953] adlı eseri Vatikan’ın itirazlarına yol açtı.

Bir yanıt yazın