Giritli Ali Aziz Efendi Kimdir,Hayatı

Giritli Ali Aziz Efendi,(1749-1798),Türk diplomat ve şair. Girit defterdarlarından Tahmisçi Mehmed Efendinin oğlu.

Giritli Ali Aziz Efendi Biyografisi

Babasının ölümünden sonra İstanbul’a geldi. Sakız adası mutasarrıfı oldu.

Devlet emlâki satışına memur olarak Belgrad’a gönderildi ve 1796’da yeni teşkil olunan daimî elçiliklerden, Berlin elçiliğine tayin edildildi. Mirimiranlık payesi verildi.

Ali Aziz Efendinin türkçe ve farşça şiirleri vardır; bunların birçoğu Sandık adlı bir mecmuada yayınlandı (İstanbul, 1874).

Tasavvufa dair Vâridat adlı kitabı (Ali Emirî kütüphanesi, yazma, nu. 936) basılmamıştır.

Ona ün sağlayan eseri, birfoiriyle alâkası olmayan üç büyük hikâyeden meydana gelen Muhayyeldi’tır (Hayallemeler) [1796].

Bir cevap yazın