Giritli Mustafa Naili Paşa Kimdir,Hayatı | Biyografi,Tarih |

Giritli Mustafa Naili Paşa Kimdir,Türk sadrazamı (Polyan 1798 – İstanbul 1871).

Giritli Mustafa Naili Paşa Hayatı

Girit’te valilik yaptığı için Giritli unvanı ile anılır.

Yusuf Ziya Paşanın Mısır seferinde bulundu, Elariş’in alınmasında gösterdiği kahramanlıktan dolayı beylerbeyi oldu.

Dayıları Tahir ve Hasan Paşaların maiyetinde Mısır’da bulundu.

Vahhabî ayaklanmasıyla görevlendirilen Hasan Paşa ile Girit’e gitti (1821).

Mehmed Ali Paşa, muhafız unvanıyla Girit’in yönetimini ona verdi.

Lübnan’da Maruni isyanının bastırılmasında görev aldı (1837). ömür boyunca Girit valisi olarak tayin edildi (1840).

Mehmed Ali Paşanın Girit ile ilgisi kalmayınca Meclisi Vâlâ üyeliğine tayin edildi (1851); sadrazam oldu (1853).

Bir yıl sonra da azledildi.

1857’de ikinci defa sadrazamlığa getirildi.

Girit’te karışıklıkların başgöstermesi üzerine tekrar Girit’e tayin edildi (1866).

Başarı gösteremeyince İstanbul’a çağrıldı.

Bir cevap yazın