Gri Kanatlı Muhabbet Kuşları,Özellikleri | Muhabbet Kuşu |

Gri Kanatlı Muhabbet Kuşları,Gri kanatlı, yeşil ve mavi bedenli muhabbet-kuşlarının bulunuşu ve ilk örneklerinin sergilenmesi renk üzerinde çalışan üreticilerin form çaba ve araştırmalarını kanat renkleri üzerine yoğunlaştırmalarına neden oldu.

Gri kanatlı muhabbet kuşu

Bunlar, yeşil ve mavinin bütün renk sınırlan içinde, gri renkte kanadı olan muhabbetkuşları elde etmeyi amaçlayan çalışmalar yapmaya koyuldular.

Kümüşkanatlı tür giderek geliştirildi.

Bu arada, gri kanatlı örneklerin hangi koşullar altında, ne tür çiftleşmelerle oluştuğu üzerinde yaygın tartışmalar yapıldı.

Çek kişinin inancı Gümüşkanatlı’ların yeni bir tür olmadığı, bunlann çok eskiden beri var olduğu yolunda idi.

Bunların doğada da bulunan yeşiller ve sarılarla, maviler ve beyazların çiftleşmesi sonucunda üredikleri belirtiliyordu.

Bu konudaki tartışmaların özel dergi ve gazetelere konu olacak kadar önem kazanması, Gümüşkanatlıların son derece az bulunması ve kuşseverlerin konuyu, yalnızca yayınlardan izleyebilme olanağına sahip bulunmasından ileri geliyordu.

Gri Kanatlı Muhabbet Kuşu Özellikleri

Sarıların ve beyazların arasından, en saf ve lekesizlerin seçimiyle yapılan özel çiftleşmelerin dışında, bu adı geçen türlerin normal renkteki muhabbetkuşlarıyla çiftleşmeleri halinde, elde edilen yavruların bedenlerindeki renklerin birbirine karışığı, lekeli, melez türlerin oluştuğu bilinmekteydi.

Bu bilginin ışığında bakılacak olursa, Sarıların iki ayrı küme içinde yer aldığı görülür:

1. Renk açılmalarının karıştığı Sarılar

2. Renk koyulmalarının karıştığı Sarılar.Buna paralel olarak Beyaz Renkli Muhabbetkuşlarında da aynı kümelendirmevi yapabiliriz:

1. Lekesiz ve saf Beyaz Renkliler.

2. Koyulukların karıştığı Beyaz Renkliler.Beyazlarda olsun Sarılarla olsun, bugün bile.

koyu renk yayılmalarının görüldüğü türler yanlış tanımlama sonucu olarak, Gümüş Kanatlılar adıyla anılmaktadırlar.

Buna karşın acık renk karışımlarının görüldüğü bazı türler, yine yanlış olarak, Sarıkanat ve Beyazkanat adıyla anılmaktadırlar.

Gerçek bir Gümüşkanatlı, bir Beyazkanatlı ve bir Sarıkanat’ı yanılgısız tanımanın iki yolu var: Bunlardan biri kendilerini, diğeri resimlerini görmek.

Gri Kanatlı Muhabbet Kuşları

Gri Kanatlı Muhabbet Kuşları

Gri Kanatlı Muhabbet Kuşları

Gri Kanatlı Muhabbet Kuşları

Bir cevap yazın