Gri Renkli Muhabbet Kuşu | Muhabbet Kuşu Bakımı |

Gri Renkli Muhabbet Kuşu Gri renkli türler, başat özellikli muhabbetkuşlarındandır.

Gri Renkli Muhabbet Kuşu
İkinci Dünya Savaşı süresi içinde soyu tümüyle tükenen bu gri tipler, bilimsel yöntemlerden yararlanılarak güçlükle yeniden üretilebilmiş ve türün yeniden yok olmaması için üretimine özen gösterilmiştir.

Yani, bu gri renk özelliklerini kalıtım yoluyla ve genler aracılığıyla soylarına geçirirler.

Kendi soyundan gelenlerle birleştiklerinde yavruları gri renkte olduğu gibi, ayrı soydan çekinik niteliklilerle birleştiklerinde de yavruları tümüyle kendilerine benzeyecektir.

Sonuç olarak bu özellikleri onların, Mavi Ve Yeşillerle birleşmeleri sonucunda, birinci eşleşmeden griler, ikinci eşleşmeden yeşilimsi griler halinde üreyerek sayılarının çok çabuk çoğalmasına neden olmuştur.

Avustralya kökenli ve başat özellikli bu grilerin görülmesinden hemen önce, İngiltere’de gri renkli bir tür üretilmişti.

Ancak bu kuşlar, Avustralya kökenli Gri Renklilerin aksine çekinik nitelikteydiler.

Kalıtımsal olarak yapılarında bulunan renk geni, çiftleştiği cinsteki başat bir renk geni karşısında özelliğini yavrularına geçiremiyordu.

Sonuç olarak, İngiliz Grileri olarak adlandırılan bu türün tanıtılması ve yeteri oranda üretilmesi pek güç olmuş ve oldukça uzun bir zaman almıştır.

İngiliz Grileri, renk olarak Avustralya Grilerine benzemekle birlikte daha koyu renklidirler ve çoğunlukla zarif ve biçimli bir bedene sahip değildirler.

İkinci Dünya Savaşı süresi içinde soyu tümüyle tükenen bu gri tipler, bilimsel yöntemlerden yararlanılarak güçlükle yeniden üretilebilmiş ve türün yeniden yok olmaması için üretimine özen gösterilmiştir.

İngiliz Grilerinden sonra yeni bir tür gri daha elde edilmiştir.

Bu, 1934 yılında yine İngiltere’de türetilen ve Kurşunî Muhabbetkuşu adıyla anılan mavimsi gridir.

Ancak bu tür hiçbir zaman büyük bir üne ulaşamadı.

Buna da, aynı yıliarda elde edilen, ona çok benzeyen bir renk olan, yukarıda anlatılan Avustralya Grileri neden olmuştur.

Bununla birlikte niteliklerini soyuna 36
geçirebilme özelliğine sahip bulunan, yani başat özellikli otan bu türün soyunun tükenmesi kolay kolay sözkonusu olamaz.

Bu nedenle üzerlerine pek az eğitinmiş olmasına karşın kuşhanelerde ve salmalarda hâlâ görülebilen bu tür, uzman yetiştiriciler tarafından bazen sergi ve yarışma kafeslerine getirilmektedir.

Gri Renkli Muhabbet Kuşu

Gri Renkli Muhabbet Kuşu

Gri Renkli Muhabbet Kuşu

Bir cevap yazın