Hakkında Bilgi

Hakkında Bilgi,Ansiklopedik Bilgi

Biyografi

Gülten Kazgan Kimdir,Hayatı ve Eserleri | Biyografi |

Gülten Kazgan Kimdir Hayatı ve Eserleri Türk iktisatçısı ve öğretim üyesi.(1927-İstanbul).

1946’da İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi’nde öğrenci oldu.

Gülten Kazgan Hayatı

1950 yılında üniversiteyi bitirerek Sınai Kalkınma Bankası’nda iş hayatına atıldı. Bir süre sonra aynı okulda asistan olarak göreve başladı.

Gülten Kazgan“Tarımsal Gelirin İstikrarsızlığının Uzun Dönem Eğilimleri” konulu teziyle doktorasını aldı.

Gülten Kazgan, bu süreçten sonra tarım ekonomisi konusunda yetkin bir isim haline geldi.

Rockefeller bursuyla 1957 yılında Chicago Üniversitesi’ne giderek iki yıl boyunca T.W. Schultz ile çalıştı.

Daha sonra Türkiye’ye dönerek tarım ekonomisi üzerine olan çalışmalarını “Türkiye Ziraatında Arz Fonksiyonu” başlıklı doçentlik teziyle sürdürerek, 1961 yılında doçent unvanını aldı.

1975 yılında Roma ve Paris’te bir yıl çalıştı, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi’nde ders verdi, polit-ekonomi üzerine kitaplar yazmaya başladı, eserleri yayımlandı.

İstanbul Üniversitesi iktisat Fakültesi’ndeki öğretim görevini sürdürdü.

1994’te profesör olduğu İstanbul Üniversitesi’nden emekli oldu.

İktisat tarihi üzerine araştırmalarını yoğunlaştırdı.

Tarım Ekonomisi ve tktisadi Gelişme (1966) adlı eserini gözden geçirerek Tarım ve Gelişme adı altında yeniden yayınladı (1983).

İstanbul Bilgi Üniversitesi’nin kurucu rektörü görevini üstlenen Prof. Dr. Gülten Kazgan, bu kurumda Ekonomi Bölümü ile Araştırma Merkezi Başkanı olarak çalıştı.

İktisat camiasında “Hocaların Hocası” ve “İktisadın Duayeni” sıfatlarıyla anılan Kazgan, 2010 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi tarafından “Emeritus Profesör” kadrosuna atandı.

Gülten Kazgan Eserleri
Avrupa Ekonomik Topluluğu ve Türkiye İlişkileri (1974), iktisadi Düşünce Tarihi (1981).

Bir yanıt yazın