Hakkında Bilgi

Hakkında Bilgi,Ansiklopedik Bilgi

Biyografi

Günther von Kluge | Biyografi |

Günther von Kluge (1882 Ekim 30 – 19 1944 Ağustos) Alman mareşali. 1910’da kurmaylar arasına katıldı. Birinci Dünya savaşı sırasında parladı, fakat 1916’da Verdün’de yaralandı.

Kluge, Reichswehr’de hizmet gördü.

1933’te Hitler’in iktidara geçtiği sıralarda haberleşme müfettişi; 1936’da Münster bölge kumandanı oldu.

1939’da IV. Alman ordusunun başına geçti. Bu orduya Polonya, sonra Fransa’da kumanda etti, 10 -12 mayıs arasında Meuse ırmağı geçitlerini zorlayarak Abbeville’e ulaştı. Seferin sonunda mareşalliğe yükseldi.

1940’ta Moskova önünde yararlık gösterdi. 1941’de bir bölüğün kumandasını üstüne aldı.

Sık sık Führer’in direktiflerine karşı geldi ve kısa zamanda muhalefetle ilişki kurdu.

Temmuz 1944’te Rundstedt’in yerine Batı cephesi kumandanlığına geçtiyse de, Mortain’e yaptığı karşı taarruzun başarısızlığı sonucu geri çağrıldı.

Naziler tarafından tutuklanacağı korkusuyle Hitler’e, Batı ile barış yapılmasını öğütleyen görüşünü yazılı olarak bildirdikten sonra, 18 ağustos 1944’te otomobilinin içinde intihar etti.

Bir yanıt yazın