Gürcü Mehmed Paşa Kimdir,Hayatı

Gürcü Mehmed Paşa (öl. İstanbul 1626) Türk devlet adamı.

Haremi Hümayun hadım ağalarındandı; 1604’te has odabaşı oldu. Daha sonra, üçüncü vezirliğe getitirildi (1604).

Aynı yıl Mısır valisi tayin edildi, buradaki karışıklıkları bastırdı. 1605’te azledilerek İstanbul’a döndü.

Belgrad ve Tuna yalıları muhafazasıyla Bosna beylerbeyi (1606), Belgrad’da serdar kaymakamı, altıncı vezirlik ile sadaret kaymakamı (1609) oldu.

Bir süre bu görevde kaldıktan sonra, Divanda üçüncü vezir oldu.

1613’te İstanbul muhafızı, ikinci vezir, tekrar sadaret kaymakamı tayin edildi. Osman II’nin Hotin seferine katıldı.

Mustafa I’in tahta çıkışından sonra, çok karışık bir zamanda sadrazamlığa getirildi.

Sadarette kaldığı süre içinde, Osman II’nin öldürülmesi üzerine karışanları astırarak güvenliği sağladı.

Ayrıca Abaza Mehmed Paşanın Erzurum’da başlattığı ayaklanmayı bastırdı.

1623’te Mere Hüseyin Paşanın kışkırttığı kapıkulu askerlerinin teşebbüsüyle azledildi ve Malkara’ya sürüldü. Mere Hüseyin Paşanın azlinden sonra İstanbul’a döndü.

Murad IV’ün saltanatının ilk yıllarında sadrazam Kemankeş Ali Paşa tarafından kendisine rakip görülerek hapsedildi.

Sadrazam Çerkez Mehmed Paşa, Abaza üstüne sefere çıkarken Gürcü Mehmed Paşayı sadaret kaymakamlığına getirdi (1624).

Sadrazam Hafız Ahmed Paşanın Bağdat kuşatmasındaki başarısızlığında kusurlu görülerek suçsuz olduğu halde idam edildi.

İstanbul’da Halıcılar, Hırkai Şerif ve Şehzadebaşı semtlerinde üç çeşmesi vardır.

Bir cevap yazın