Hakkında Bilgi

Hakkında Bilgi,Ansiklopedik Bilgi

Biyografi

Habib Burgiba Kimdir,Hayatı,Dönemi | Biyografi |

Habib Burgiba Kimdir Habib ibni Ali Burgiba Tunuslu siyaset adamı (Manastır 1903).

Habib Burgiba Dönemi

Öğrenimini Tunus’ta ve Paris Hukuk fakültesinde yaptı.

Destur partisi saflarında siyasi harekete katıldı.

1927’de Tunus’a döndü, kendini siyasi mücadeleye adamak için avukatlığı bıraktı ve tek cephede birleşmeyi savundu.

Arapça ilk tunus gazetesi olan, Tunusun Sesi’ni çıkardı.

Laik davranışları ona, daha çok dinî temellere dayanan Destur’da ayrı bir yer sağladı.

Bu durum, 1943’te partinin ikiye bölünmesine yol açtı: gelenekçi Eski destur ve daha modern, daha gerçekçi olan Yeni destur.

Burgiba 1934’te ve 1937-1940 arasında birçok defa tutuklandı.

İşgal sırasında İtalya’da Habib Burgibayaşadı, gizlice Tunus’a dönünce De Gaulle’cü yönetimce mahkum edildi ve 1946’ya kadar göz altında yaşadı, önce Yeni Destur partisinin genel sekreteri, sonra da başkanı oldu, propaganda amacıyla milletlerarası geziler yaptı.

1952’de tekrar tutuklandı, 1954’e kadar göz altında bulunduruldu.

Fransız başbakanı Pierre Mendes France, onu Tunus adına konuşabilecek tek adam saydı.

Burgiba Fransa’nın başlattığı iç muhtariyet (1955), sonra da Tunus’un bağımsızlığının tanınmasıyla sonuçlanan görüşmelere (1956) katıldı.

1956’da başbakan oldu; 1957 temmuzunda «bey»i uzaklaştırarak Yeni Tunus cumhuriyetinin başkanı oldu.

1964’te yeniden cumhurbaşkanı seçildi.

Mart 1965’te ve Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay’ın özel davetlisi olarak temmuz 1968’de Türkiye’yi ziyaret etti .

Bir yanıt yazın