Hakkında Bilgi

Hakkında Bilgi,Ansiklopedik Bilgi

BiyografiTarih

Hacı Ali Efendi Kimdir,Hayatı | Biyografi,Tarih |

 

Hacı Ali Efendi Kimdir ,Divan-ı Hümayun kâtibi (öl. 1665).

Hacı Ali Efendi Hayatı

Mısır valisi ve sadrazam Hacı Ahmed Paşanın divan kâtibiydi.

Kutbeddin Mekkî’nin kitabını Telhis-ül-Berk-ul-Yemanî (Yemanî Şimşeğinin özeti) adiyle Türkçeye çevirdi (1665).

Tuhfet-ül-Mücahidîn (Savaşçıların Armağanı) adlı bir kitabı daha vardır.

Kamaniçe seferini anlatan Tarih-i Kamaniçe’nin de Ali Efendiye ait olduğu söylenirse de seferin açılış tarihi (1672) ile yazarın ölüm tarihi birbirinden çok farklıdır.

 

Bir yanıt yazın