Hacı İbrahim Paşa Kimdir,Hayatı | Biyografi,Tarih |

Hacı İbrahim Paşa Kimdir Hacı İbrahim Paşa,Mehmed III devri Türk vezirlerinden (öl. 1604).

Kadılıklarda, Tuna ve Halep defterdarlığında bulundu.

Dört defa başdefterdar oldu (1582, 1587, 1593, 1596).

Halep beylerbeyliğinden kubbe vezirliğine getirildi.

Altıncı vezirken Çorum’da isyan eden Karayazıcı Abdülhalim’e karşı gönderilen ordunun kumandanı oldu.

Kayseri ovasında bozguna uğrayınca azledildi.

Mısır valisi iken bir isyan sırasında öldürüldü.

Bir cevap yazın