Hakkında Bilgi

Hakkında Bilgi,Ansiklopedik Bilgi

BiyografiTarih

Hadım Ali Paşa Kimdir,Hayatı | Biyografi,Tarih |

Hadım Ali Paşa Hayatı,Hadım Ali Paşa Kimdir,Türk devlet adamı (Yanya ?-Budin 1557).

Hadım Ali Paşa Hayatı

Rumeli kethüdalığından sancakbeyi olarak ayrıldı.

Diyarbakır beylerbeyi oldu (1537), üç yıl sonra azledildi.

Budin beylerbeyi olarak (1551) Macaristan’ın fethedilmesinde büyük rolü oldu.

Veszprem, Dregely kalelerini aldı, macar ve avusturya kuvvetlerini Pelast ovasında ağır bir yenilgiye uğrattı (11 ağustos 1552).

Kara Ahmed Paşayı, askeri ve İktisadi yönden çok önemli bir kale olan Eğri’yi (Eğer, Erlau) kuşatmaya teşvik etti, fakat birlikte yaptıkları 45 günlük kuşatmanın bir sonuç vermemesi üzerine gözden düşerek Budin’den uzaklaştırıldı.

1554 Yılındaki İran seferinde Karaman beylerbeyi olarak Gürcistan harekâtında büyük yararlıklar gösterdiğinden tekrar Budin beylerbeyi tayin edildi (1556).

Daha sonra yaptığı çeşitli kuşatmalarda pek başarı sağlayamadı.

Çatalca’da bir cami ve bazı yerlerde medreseleri vardır.

Bir yanıt yazın