Hakkında Bilgi

Hakkında Bilgi,Ansiklopedik Bilgi

BiyografiTarih

Hadım Hüsrev Paşa Kimdir,Hayatı | Biyografi,Tarih |

Hadım Hüsrev Paşa Kimdir Osmanlı beylerbeyi (öl. 1606).

Sarayda yetişti; kilercibaşılığa kadar yükseldi.

Şam beylerbeyliğine tayin edildi (1592).

Diyarbekir (1594), Sivas (1595), ikinci defa Şam (1596), Erzurum (1597), üçüncü defa Şam (1598) valiliklerinde bulundu.

Diyarbekir valisi iken (1599) Anadolu’da patlak veren Kara Yazıcı isyanını bastırmakla görevlendirildi.

Kanije beylerbeyliği sırasında öldü (1606).

Bir yanıt yazın