Hadım Mesih Paşa Kimdir,Hayatı

Hadım Mesih Paşa Kimdir,Hayatı (? – 1592) Osmanlı sadrazamı.

Enderundan yetişti. Hazinadarbası iken Mısır beylerbeyi tayin edildi (1574). Beş yıl Mısır’da kaldı.

İstanbul’a dönüşünde ikinci vezir, 1585’te sadrazam oldu. Dert ay sonrs görevinden ayrıldı.

Bir cevap yazın