Hakkında Bilgi

Hakkında Bilgi,Ansiklopedik Bilgi

Biyografi

Hafız İsmail Müşfik Efendi Kimdir,Hayatı | Şair Biyografileri |

Hafız İsmail Müşfik Efendi Türk şairi ve gazetecisi (İstanbul 1806-Medine 1877).

Manastır’da Emirzade ailesinden. Sadaret mektupçuluk kaleminde görev aldı.

Yazdığı yazılarla dikkati çekerek Türkiye’nin ilk gazetelerinden biri olan Ceride-i Havadis gazetesinde yazı yazmaya memur edildi.

Bu gazetedeki makalelerini çok beğenen Büyük Reşid Paşa tarafından mükâfatlandırıldı.

Halvetî tarikatındandı.

Bazı şiirleriyle birkaç mektubunun bulunduğu Mütfiknâme adlı eseri basıldı.

Bir yanıt yazın