Hakkında Bilgi

Hakkında Bilgi,Ansiklopedik Bilgi

Biyografi

Hafız Mefduh İmre Kimdir,Hayatı | Biyografi |

Hafız Mefduh İmre Türk hafız ve gazelhanı (İstanbul 1891 – 1956).

Hafız Mefduh İmre Hayatı

Müderris Osman Efendinin oğlu.

Fatih Askerî rüştiyesinde okudu.

Ağabeyi Neyzen Ayetullah Beyden musiki dersleri aldı.

Vefa idadisini bitirdikten sonra Muallim mektebine devam etti.

Burasını bitiremedi, Harbiye nezaretinde kâtip olarak çalıştı.

Fahri Kopuz, Kanunî Reşat Bey ve İsmail Hakkı Beyden meşketti.

Dârüttâlimi Musiki’ye katıldı (1912).

Almanya’ya giderek plak doldurdu.

Başlıca eserleri: Nihavend Gazel; Uşşak Gazel; Hicaz Curcuna; İsfahan Sengin Semai; Şehnaz Curcuna; Tâhir Buselik Düyek; Uşşak Aksak.

Bir yanıt yazın